Software Developer | 2 อัตรา [ Junior 1 , Senior 1 ]

Posted on Leave a commentPosted in Job

ระดับ : Junior , Normal [ ปสก. 0+ ปี ]  , Senior [ ปสก. 2+ ] #ถ้าความท้าทายของคุณคือการเขียนโค้ดให้ออกมาดี พร้อมมีความสุขอยู่กับมัน  #ถ้าคุณอยากมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ด ทำ Machanine Learning #ถ้าคุณอยากทำโค้ดงาน Data Engineer / Big Data #และ อยากมีตัวตนในวงการ “มาเดินไปด้วยกัน” ครับ เรากำลังตามหา Software Developer ประสบการณ์ 0 – 4 ปี ( เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ) Java , Python , Node.js , Angular , MongoDB และ มีทักษะด้านการ วิเคราะห์ออกแบบ Application แบบพองาม […]

System Analyst | 1 อัตรา

Posted on Leave a commentPosted in Job

ระดับ : Junior , Staff , Senior           เรากำลังตามหา System Analyst  ประสบการณ์ 1 – 2 ปี หรือ ถ้ายังไม่เคยมีประสบการณ์ขึ้นตำแหน่งสายตรงแต่เคยทำฟังก์ชั่นงานของ SA ในการวิเคราะห์และออกแบบฟังก์ชั่นงาน เคยทำ Wirefrme มาบ้าง เขียนฟังก์ชั่น Spec. มาบ้างก็ยินดี ภาระกิจที่ทำ 1.  มาช่วยกันคิดตกแต่ง Software Product ของพวกเรา หรือ ของลูกค้าของเรา  2.  วิเคราะห์ออกแบบโฟล์ฟังก์ชั่นงานซอฟต์แวร์ , ดูเรื่อง UI/UX และ ทำ Data Model 3.  เสริมทีมในการเขียนโค้ดบ้างเล็กๆน้อยๆ ( Option: สำหรับคนมาสาย Dev. แต่ยังอยากได้เสพการเขียนโค้ดบ้าง )   คุณสมบัติ […]

อบรม Big Data with Hadoop ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)

Posted on Leave a commentPosted in Event

          บริษัทเวลล์ฟอร์มจำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ARIT จำกัด และ อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้บริหารโครงการที่ให้โอกาส คุณอวยชัย ภิรมย์รื่น ทำหน้าเป็นวิทยากร หลักสูตร Big Data with Hadoop. ในการนำความรู้และประสบการณ์ด้าน Big Data with Hadoop and Ecosystem ไปถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา ผู้ผลิต หลักสูตร Big Data with Hadoop ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) เมื่อวันที่ 11-13 มิ.ย. 2560 ครับ admin

Payment-Condition

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

เงื่อนไขการชำระค่าบริการอบรม:             ผู้จองคอร์สเข้าอบรมสามารถแบ่งชำระค่าอบรมได้ 20% ก่อนเพื่อจองสิทธิ์การอบรม และ จะต้องชำระค่าอบรมให้ครบเต็มจำนวน  อย่างน้อย 15 วันก่อนเริ่มต้นการอบรม การชำระค่าอบรมสามรถทำได้ในช่องทางดังต่อไปนี้ เงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักรัชโยธิน                 ชื่อบัญชี     : บริษัทเวลล์ฟอร์ม จำกัด                 เลขที่บัญชี : 111-293189-2                ( ผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการการโอนเงินธนาคาร  15 – 25 บาท ) เงินโอนเข้าบัญชี […]

หลักสูตรอบรม Big Data Engineering with Hadoop & Ecosystem in Action – 101

Posted on Posted in Training-H-Item

  “ วันนี้ Sale Engineer , Pre-Sale บริษัทคุณพร้อมเสนอขาย และ เข้าใจ Big Data Solution แล้วหรือยัง ? ”       “ วันนี้ Implementer บริษัทคุณเข้าใจเทคนิคระบบ Software ของ Big Data & Ecosystem และ ติดตั้งเป็นแล้วหรือยัง ? ”      “ วันนี้ Developer บริษัทคุณสามารถเชื่อมต่อระบบ และ นำเข้า-ส่งออกข้อมูล ระหว่าง Big Data & Ecosystem แล้วหรือยัง ? ”   ถ้าคำตอบคือยังเลย!!!!      หน่วยงานคุณกำลังจะตกขบวน Big […]

Software Engineer ( Team Lead ) | 2 อัตรา

Posted on Leave a commentPosted in Job

ระดับ: Staff , Senior                     ถ้าคุณคือคนที่มีความเชื่อว่าทำอะไรได้มากกว่าเขียนโค้ด และ ก็ยังรักการเขียนโค้ดอยู่  แต่อยากเป็นคนหัวแถวเป็นผู้นำทีม อยากใช้พลัง ประสบการณ์ที่มีมาใช้บริหารการส่งมอบ การผลิตซอฟต์แวร์ หรือ อิมพลีเมนท์ระบบซอฟต์แวร์ ให้ทีคุณภาพ  รวมถึงอยากต่อยอกประสบการณ์เพื่อสร้างชื่อในสังคมงานหนึ่งๆ ที่นี่เรามีโอกาสให้คุณนะ เดินไปด้วยกันกับพวกเรามั๊ยกับภาระกิจเหล่านี้    Job Description: o    นำทีมและบริหารจัดการทีมเทคนิค ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานใน Business Operation อย่างมีคุณภาพ o    โค้ชทีมให้สร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาด้านเทคนิคงาน และ บริหารภาระงานให้ทีมเพื่อประสิทธิภาพความก้าวหน้าของแผนงาน o    ติดตาม กำกับ ผลงาน และ จัดการแผนงานให้คืบหน้าภายใต้การทำงานแบบทีมเวิร์ค o    ร่วมวิเคราะห์และออกแบบโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของระบบของลูกค้ากับทีมวิเคราะห์ระบบงาน ทีมพัฒนาระบบงาน และ ลูกค้า เช่น นำเสนอโฟล์การทำงานของระบบแอพพลิเคชั่น , หน้าจอ Report หรือ Dashboard […]