เรียนรู้การลงทะเบียนใช้งาน Amazon Web Service ฟรี เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับฝึก Big Data กัน

Posted on Posted in BigData

      อุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากฝึกปฏิบัติการใช้งาน Big Data ก็คือชุด Software Big Data หรือ Hadoop Ecosystem ต้องการ Environment หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งแบบคุณสมบัติสูงทั้ง CUP , RAM หรือ Harddisk และหากต้องการจำลองเสมือนจริงที่เป็นการทำงานแบบ Cluster เพื่อกระจายการทำงานยิ่งต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องตามไปด้วย

        ความต้องการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์สูงๆเหล่านี้ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่เราจะสามารถใช้ Notebook หรือ PC ใช้งานประจำวันของเรามาติดตั้งและทดลองใช้งานได้ แต่อุปสรรคเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการไปหา Cloud Computing สักเจ้ามาใช้งาน

      Amazon Web Service (AWS) เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อทดลองใช้งาน Big Data หรือเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาหรือติดตั้งระบบงานทั่วไปที่เราพัฒนา และ ที่สำคัญเราสามารถใช้งานได้ฟรี 12 เดือนสำหรับแพคเกจทดลองใช้งาน AWS ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับทดลองปฏิบัติการ Big Data   เอาล่ะ! เรามาเริ่มเรียนรู้การใช้งาน AWS ในระดับทั่วไปกันครับ

ขั้นตอนการใช้งาน AWS

  1. สร้าง AWS Account
  2. ทำความรู้จักกับบริการพื้นฐานของ AWS สำหรับทำ Environment สำหรับติดตั้งระบบงาน
  3. การสร้าง Virtual Computer ขึ้นไว้ใช้งาน
  4. การเชื่อมต่อหน้าจอทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไปยัง Virtual Computer ของ AWS

เริ่มแต่ละขั้นตอนไปพร้อมๆกันครับ

  1). สร้าง AWS Account

        ขั้นตอนการสร้าง Amazon Web Service Account ให้เปิดบราวน์เซอร์แล้วเข้าไปที่ http://aws.amazon.com/ จะเห็นหน้าเว็บตามรูปที่ 1 แล้วให้คลิ๊กที่ Sign In to the Console ( a ) แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

WelcomeAWSรูปที่ 1 หน้า Welcome Page

 a). แจ้งลงทะเบียน AWS Account ใหม่

      หลังจากคลิ๊ก Sign In to the Console หน้าเว็บจะแสดงตามรูปที่ 2 สำหรับการเริ่มต้นกระบวนการลงทะเบียน  ทำการระบุชื่อ e-mail ของเรา และ คลิ๊กเลือก “I am a New User” ตามหมายเลข 1  และ เลือก “Sign In using our secure server” ตามหมายเลข 2

RegisterAWS-2รูปที่ 2 ระบุ Account Name สำหรับการเริ่มลงทะเบียน

b). Register Login Name

      รหน้าจอจะแสดงตามรูปที่ 3 ทำการป้อนข้อมูลพื้นฐานของ AWS Account ของเรา

  • กำหนดชื่ออ้างอิง ที่ช่อง My Name is  ,
  • e-mail Address  สำหรับการใช้เป็น Login name ที่ช่อง My-e-mail address is , 
  • กำหนด Password ที่ ช่อง Enter a new password  

แล้วคลิ๊กเลือก”Create Account” 

RegisterAWS-3

รูปที่ 3 หน้าจอกำหนด Login Name

c). บันทึกข้อมูลการติดต่อ

      การบันทึกข้อมูลการติดต่อให้กรอกข้อมูลตามรูปที่ 4 และ เช็คถูกช่อง AWS Customer Agreement แล้วคลิ๊ก Create Account and Continue

RegisterAWS-4

รูปที่ 4 หน้าจอป้อนข้อมูลติดต่อ

d). บันทึกข้อมูล Payment

      รายละเอียดการบันทึกการ Payment ตามรูปที่ 5 หน้าจอนี้จะแสดงให้เราเห็น Credit สำหรับการใช้งานฟรี 1 ปี สำหรับการฝึกใช้งานสำหรับ Service 3 ตัว

RegisterAWS-5รูปที่ 5 หน้าจอ Payment

ให้ทำการป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (บัตรเดบิตที่เป็นบัตร ATM แบบรูดซื้อสินค้าได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้บัตร ATM หลักที่เรามีเงินมากๆเพราะหากเผลอไปใช้ Service บ้างตัวที่เสียเงินแล้วบ่อยให้ระบบทำงานต่อเนื่องไว้ เงินในบัตรจะถูกต้ดหมดออกไป หรือ หากไม่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือ ไม่สบายใจที่จะใช้สามารถใช้บริการ Virtual Card ของ KBank ได้รายละเอียดการสมัครตามลิงค์นี้ http://www.kasikornbank.com/EN/Personal/Debit/Pages/KWebShopping.aspx  )

ทำการป้อนเลขบัตร , เดือน/ปีที่บัตรหมดอายุ และ ชื่อเจ้าของบัตรที่พิมพ์อยู่ที่หน้าบัตร แล้วคลิ๊ก Continue

e). ยืนยันตัวตนกับ AWS System

      ขั้นตอนนี้ AWS จะทำการพิสูจน์ตัวตนของคุณที่ได้ทำการลงทะเบียนใช้งาน แสดงหน้าจอตามรูปที่ 6 โดยที่ส่วนหมายเลข 1 เราจะต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่อง Phone Number ( เลขเบอร์โทร 10 หลักไม่ต้องใส่เลข 0 ตัวหน้า ) แล้วคลิ๊กที่ Call Me Now

แล้วส่วนหมายเลข 2 จะตัวเลข 4 หลัก และ จะมีระบบอัตโนมัตโทรเข้ามาจาก Amazon ให้พิมพ์หมายเลข 4 ที่ได้รับเข้าที่โทรศัพท์  จากนั้นระบบจะแสดงการพิสูจน์ตัวตนที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตามรูปที่ 7

RegisterAWS-6

รูปที่ 6 หน้าจอการทำพิสูจน์ตัวตนกับ AWS

RegisterAWS-7

รูปที่ 7 หน้าจอการพิสูจน์ตัวตนที่เสร็จสมบูรณ์

f). เลือก Support Plan

      ขั้นตอนนี้ทำการเลือก Support Plan จาก AWS ตามรูปที่ 8 ให้เลือก Basic แล้ว Continue

RegisterAWS-8

รูปที่ 8 หน้าจอเลือก Support Plan

g). เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน Amazone Web Service

      เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน AWS แสดงหน้าจอตอนรับ ตามรูปที่ 9

RegisterAWS-9

รูปที่ 9 หน้าจอตอนรับหลังลงทะเบียนเสร็จสิ้น

      ในขั้นตอนถัดจากนี้เราก็จะมี Account สำหรับการใช้งาน AWS แล้ว โดยหน้าจอ Service Console ดังรูปที่ 10 และ Service หลักๆที่เราจะใช้สำหรับการปฏิบัติการ Big Data เราจะใช้ EC2 , S3 และ EMR  ในบทความถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจ Service เหล่านี้และทำการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราบน AWS และ หัดใช้ Linux Command พื้นฐานกัน เพื่อเตรียมตัวสำหรับการลง Hadoop กันครับ

       สุดท้ายอย่าลืม! User Loning & Password ของเรานะครับ ; )

| ปัจจุบันอยู่ในงานด้าน Big Data Engineer  ที่ทำ Solution บน Big Data Technology และ เอา Big Data Technology  เช่น Hadoop & Ecosystem , Elasticsearch , เทคนิค Data Analytic  มาพัฒนางานระบบซอฟต์แวร์

รู้จักประสบการณ์กันให้มากกว่านี้ ดูที่นี่   My FB: https://www.facebook.com/auoychai.me

[ ต้องการพัฒนาทีม : ติดต่อให้ไปแบ่งปันที่ Office ท่าน : Tel. 086-813-5354 , e-mail: p.auoychai@gmail.com]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *