หลักสูตรอบรม Big Data Engineering with Hadoop & Ecosystem in Action – 101

Posted on Posted in Training-H-Item
 
“ วันนี้ Sale Engineer , Pre-Sale บริษัทคุณพร้อมเสนอขาย และ เข้าใจ Big Data Solution แล้วหรือยัง ? "
      “ วันนี้ Implementer บริษัทคุณเข้าใจเทคนิคระบบ Software ของ Big Data & Ecosystem และ ติดตั้งเป็นแล้วหรือยัง ? "
     “ วันนี้ Developer บริษัทคุณสามารถเชื่อมต่อระบบ และ นำเข้า-ส่งออกข้อมูล ระหว่าง Big Data & Ecosystem แล้วหรือยัง ? "
 
ถ้าคำตอบคือยังเลย!!!!      หน่วยงานคุณกำลังจะตกขบวน Big Data แล้วล่ะ!!!   เราขอเรียนเชิญอบรมเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานด้วย Big Data Technology ด้วยหลักสูตร 

 

Big Data Engineering with Hadoop & Ecosystem in Action – 101


 
 ความเป็นมาของหลักสูตร:
          การเข้ามาของ Big Data Technology เริ่มชัดเจนมาขึ้นในการรับเข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และ โครงการต่างๆของภาครัฐและเอกชน คำถามถัดมาคือ เมื่อองค์กรลูกค้าขยับตัวต้องการใช้  ผู้บริหารบริษัทผู้ให้บริการตื่นตัวในการรับรู้ แล้ว ทีม Sale Engineer , System Engineer , System Development , Implementer ล่ะ พร้อมหรือยังกับการเตรียม Solution เสนอ Solution การขาย  , การทำ POC การขายโครงการ. และ การอิมพลีเมนท์โครงการ หรือ การกำกับโครงการในการจ้าง Out-Source แล้วหรือยัง
 
 เป้าหมายหลักสูตร:
          หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ Sale Engineer & Pre-Sale สามารถสร้างสรรค์ Big Data Solution ในการนำเสนอโครงการได้ และ ทำให้ System Engineer , System Admin หรือ Develper มีพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยี Big Data & Ecosystem สามารถติดตั้งระบบ Intergrate เข้ามูล และ สร้างระบบข้อมูลแบบ Big Data Store ได้  รวมถึงมีพื้นฐานทีดีในการไปต่อยอดในการติดตั้งระบบ Enterprise Hadoop แบบ Distribution เช่น Cloudera สำหรับทำโครงการจริงได้
 
รายละเอียดหลักสูตร

          เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในระบบการทำงานของ Hadoop และ Software ใน Big Data Ecosystem ทั้งในภาพการประยุกต์ใช้งานแบบ Real-Time และ Batch ที่เป็น Big Data Use แบบต่างๆ และ มีทักษะการติดตั้ง Hadoop แบบ Cluster Server ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็น Big Data Ecosystem ทั้ง Hadoop , Hive , HBase , Phoenix , Spark , Flume , Kafka , Sqoop แบบเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมทุกตัวเองด้วย Open Source. และ ครอบคลุมในทักษะปฏิบัติดังต่อไปนี้

          ฝึกปฏิบัติการจัดการข้อมูลและระบบไฟล์ของ HDFS  ผ่าน Hadoop File System Command และ งานร่วมกันของ Cluster Server.

          ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะงาน Data Engineer ในการดึงข้อมูลมาสู่ระบบข้อมูลของ Big Data Store แบบ NoSQL และ Data file ของ HDFS ทั้งดึงแบบ Batch ผ่าน Sqoop  หรือ แบบ Real-Time ผ่าน Flume และ Kafka

          ฝึกปฏิบัติการจัดการข้อมูล หรือ Data Access ด้วยภาษา SQL กับ Hive หรือ HBase รวมถึงใช้ Spark และ ทำ Data Processingด้วย MapReduce แบบ Java MapReduce Framwork , Spark RDD ในลักษณะของ Batch และ Real-Time.

           สุดท้ายปฏิบัติการติดตั้ง Development Environment ของแต่ละเครื่องมือ และ ร่วมทดลองการติดตั้ง Hadoop and Ecosystem แบบ Distribution เช่น Cloudera  และ แลกเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอระบบของงาน Production ในลักษณะการสนับสนุนทีมขายขณะเข้านำเสนองานให้กับลูกค้า

*** ผู้เรียนต้องนำ Notebook มาเอง ***


 หลักสุตรนี้เหมาะสำหรับ :-

  • IT Architect  , IT Development Team Senior , IT Staff  , Application or System or DB Administrator
  • Data Warehouse Team , Data Architect , Application Developers
  • Pre-Sale , Sale Engineer

Prerequisite:- ประสบการณ์ทำงานในด้านไอทีอย่างน้อย 1 ปี


Duration :4 Days (9:00 - 16:30) [ เรียนวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 วัน ]

ด่วน!! รับจำกัด 10 ที่เท่านั้น 

Fee : 15,400 บาท  ( จากราคาปกติ 18,900 บาท ) exclude VAT 

         จำนวนเงิน + Vat = 15,400 + 1,078 = 16,478 บาท

         ด่วน! ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าอบรม ชำระเพียง 3,000 บาท เท่านนั้น

(   รวมอาหารกลางวัน  )  |  (   รวมเอกสารอบรม , ของว่างระหว่างพักช่วงอบรม )

*** ผู้เรียนต้องนำ Notebook มาเอง ***

 

ติดต่อสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติมที่ หรือ ติดต่อ In-house training :

e-mail: info.wellform@gmail.com

Tel: 086-813-5354


 


วิทยากรและผู้นำฝึกปฏิบัติ: คุณอวยชัย  ภิรมย์รื่น (See Profile >> Here)

  • วิทยากรอบรมหลักสูตร Big Data with Hadoop ของโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา ผู้ผลิต โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล(DEPA) จัดที่บริษัท ARIT จำกัด
  • Big Data Engineer ที่บริษัท Wellform จำกัด
  • Software Architect ที่บริษัท RTS2003 จำกัด ,โครงการ Fraud Monitoring ของธนาคารรัฐแห่งหนึ่ง โดยรับผิดชอบงาน Data Integration และ เป็นระบบทำ Transaction Processing ของ ที่ประมาณ 7-9 ล้านรายการต่อวัน
  • Software Engineer ทำงานด้าน Enterprise Software Integration มากกว่า 10 ปี
  • Sale Engineer สายงานขายโครงการ Big Data ที่บริษัท RTS2003 จำกัด
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา Software Engineer
 


สถานที่จัดอบรม: สถานที่บริหารห้องฝึกอบรม , Co-Working Space แนวรถไฟฟ้า BTS , BRT  ** จะแจ้งให้ทราบก่อนอบรม 7 วัน 


*** ผู้เรียนต้องนำ Notebook มาเอง ***

      คุณสมบัติเครื่อง Notebook ขั้นต่ำ : Memory 6-8 GB  , พื้นที่ HD 20 GB , OS 64 bit ** ท่านใดไม่ได้ใช้ Windows แจ้งให้ทางเราทราบด้วย

       การฝึกปฏิบัติจะใช้ VirtualBox ให้ทำงานร่วมกันแบบ Cluster Server

      การเตรียมโปรแกรมที่ต้องติดตั้งไว้ก่อนเข้าอบรม

             1. VirtualBox

             2. Eclipse

             3. SQLDeveloper ( Oracle )

             4. Python ( Anaconda ) ( วิธีการติดตั้ง : http://www.wellform.cc/blog/ )